Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád navrhuje výbor kynologického klubu a nesmí být v rozporu se stanovami Českého kynologického svazu. Navržený řád schvaluje členská schůze.

 

Výcvikovým dnem je neděle, po domluvě čtvrtek. V letním období je začátek v 8.00 hod. a v zimním období v 9.00 hod. Výcvikový den je rozdělen na stopu, od 9.00 hod. poslušnost a od 10.00 hod. obrana.

 

Každý člen je povinný řídit se stanovami ČKS.

 

Psovod je povinen mít vybavení pro výcvik: stahovací řetízkový obojek, vodítko, náhubek, aportovací činku (nebo předmět psa). Pro nácvik stopy stopovací vodítko min. 10m dlouhé a předměty na stopu. Nepovinná výbava: obranářský postroj, stopovací postroj, doporučuje se míček či jiný oblíbený předmět psa nebo pamlsky. Po dobu výcviku respektuje psovod pokyny instruktora.

 

Je povinností každého psovoda hlídat si odčervení a vakcinaci psa. Povinná vakcinace psa: vzteklina, psinka, parvoviroza

 

Ve výcvikový den je zakázáno vodit neupoutaného psa na cvičišti. Odpovědnost za škody způsobené psem nese jeho cvičitel. V případě, že pes na cvičební ploše provede potřebu,je psovod povinen toto odklidit.

 

Členem ZKO se může stát každý člověk starší 10-ti let. U členů mladších 15-ti let je nutný písemný souhlas rodičů. Zkušební doba pro přijetí člena je 2 měsíce.

 

Roční poplatek na člena činí 800 Kč. Platba se provádí jednorázově do 20.12.  předcházejícího roku. Hostující člen zaplatí roční poplatek 500 Kč a má právo využívat výcvikové zařízení, ale je povinen plně respektovat program výcviku.

 

Členství může ukončit každý člen dobrovolně. Legitimace ČKS zůstává majetkem člena.

 

Členové jsou povinni zacházet se psy podle zákona na ochranu zvířat. Při nedodržení zákonných ustanovení lze člena z kynologického klubu vyloučit.