Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kynologický klub Kopidlno byl založen v roce 1987 a tvořilo ho 20 členů (16 mužů, 4 ženy). Jako předsedkyně byla zvolena p.Konůpková.

Činnost klubu se v počátcích soustředila především na výcvik psů, jejich přípravu na soutěže. Nemalá snaha byla soustředěna na zvelebování cvičiště a všichni členové si poctivě plnili brigádnické hodiny, ke kterým se zavázali.

V zimním období je činnost soustředěna na sobotní odpoledne, na jaře a v létě jsou to i středy.

Zpočátku jsou odborné zkoušky plněny v cizích organizacích (Jičín, Dětenice) a hned se to daří třem našim psům.V následujícím roce jsou zkoušky pořádány již v Kopidlně.

Dostavují se i první úspěchy.12.3.1988 je v Dětenicích pořádán okresní přebor v BVK a v kategorii žen vítězí p.Mlejnecká, muži Sigmund a Machačný obsazují 5. A 6. místo. 16 psovodů se stará o zábavu občanů v prvomájovém průvodu v květnu 1988 ukázkami dovednosti psů.

V roce 1989 má klub 14 řádných členů (5 žen) a 4 čekatele na členství. V majetku členů je 15 německých ovčáků, 2 dobrmani, 2 německé dogy a 4 bez průkazu původu.

V letech 1990 – 2006 se projevuje změna politického zřízení v zemi. Většina zájmových organizací v republice naráží na problémy s financováním svých klubů. Pozemky na kterých fungovaly dostávají nové majitele, mnění se struktura státní zprávy apod. Počet členů se pohybuje v počtu do 20-ti, ale jejich přístup k účasti na závodech a veškeré činnosti klubu je stále aktivní, všichni pracují s velkým nasazením. Pravidelně je pořádán „Pohár města Kopidlna a „dětské dny“, členové soutěží, vystavují. Mezi nejaktivnější členy patří: Konůpková, Kořínek, Štaffová, Bordeová, Šemberová, Šoltys, Škoda.

V současné době se naše organizace snaží o změny, které by přispěly ke zlepšení podmínek při výcviku našich psů. Je nutné zrekonstruovat zařízení a vybavení cvičiště. Získat nové sponzory. Přicházejí noví členové s chutí do tvůrčí práce, plánuje se kompletní rekonstrukce cvičiště, tvorba internetových stránek klubu. Je snaha zavádět nové trendy pří výcviku psů, jsou zváni naši přední odborníci se kterými konzultujeme naše metody. Je snaha přilákat více mladých lidí a tím posunout jméno našeho oddílu na přední příčky v regionu.